Tarife reglementate pentru clienții casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate

Tarife reglementate clienți casnici

Denumire furnizor obligat Nivel tensiune Zona de rețea
Muntenia Nord Transilvania Nord Transilvania Sud
Societatea Electrica Furnizare – S.A. MT 0,35374 0,36393 0,35639
JT 0,47054 0,46491 0,45896
Martie – Decembrie 2019 Tarife reglementate – Reglementat_op [lei/kWh]
Operator de distribuție concesionar MEDIE TENSIUNE (1 – 110 kV exclusiv) JOASĂ TENSIUNE (0,1 – 1 kV inclusiv)
Distribuție Energie Oltenia S.A. 0,36675 0,47829
Delgaz Grid S.A. 0,35613 0,48088
E-Distribuție Banat S.A. 0,34095 0,4461
E-Distribuție Dobrogea S.A. 0,33402 0,45788
E-Distribuție Muntenia S.A. 0,30296 0,41273

Tarife reglementate valabile pentru energia electrică consumată până la data de 31.12.2017

 • Este un tarif cu caracter de protecție socială, fiind destinat numai consumatorilor cu un venit net mediu lunar pe membru de famile mai mic sau egal cu salariul minim pe economie stabilit prin actele normative în vigoare.
 • Tariful se acordă numai la domiciliul stabil al clientului.
 • Este prevăzut numai pentru locurile de consum cu delimitarea față de instalațiile distribuitorului la joasă tensiune.
 • Este indicat pentru un consum într-o perioadă de 30 de zile sub 110kWh, fiind, sub această limită, cel mai economic tarif. Tariful social greșit ales conduce la valori foarte mari ale facturii de energie electrică.
 • Consumul din perioada de facturare se alocă succesiv pe trei tranșe: 1. în prima tranșă se consideră 2 kWh/ zi pentru fiecare zi a perioadei de facturare; 2. în a doua tranșă se consideră 1 kWh/ zi suplimentar față de prima tranșă, pentru fiecare zi a perioadei de facturare; 3. în a treia tranșă diferența între consumul realizat și consumul inclus în tranșele anterioare;
 • Consumul aferent fiecărei tranșe a tarifului social se facturează:

  – la tariful reglementat, pentru cantitatea de energie electrică aferentă procentului de achiziție din piața reglementată, corespunzător etapei de eliminare a tarifelor reglementate la clienții casnici;

  – la tariful CPC (componenta de piață concurențială), pentru cantitatea de energie electrică aferentă procentului de achiziție din piața concurențială, corespunzător etapei de eliminare a tarifelor reglementate la clienții casnici;

Nivel tensiune Tarif CS – de tip social
Tranșa I (lei/ kWh și abonat) Tranșa II (lei/ kWh și abonat) Tranșa III (lei/ kWh și abonat)
Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv) 0,1734 0,4161 0,8202
Medie tensiune (1-110 kV exclusiv)

Notă: Tarifele nu conțin costul certificatelor verzi, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, acciza și taxa pe valoarea adăugată

 • Este un tarif cu o singură componentă, respectiv componenta de energie.
 • Fiind un tarif fără rezervare, în care se plătește numai componenta de energie, tariful permite ca, în cazul lipsei consumului, clientul să nu plătească nimic, dar prezintă dezavantajul că, pe măsura ce consumul crește, cheltuielile devin din ce în ce mai mari față de alte tarife.
 • Se recomandă pentru consumuri lunare mai mici de 43 kWh, când nu se îndeplinesc condițiile de acordare a tarifului social.
 • De asemenea, se recomandă în cazul imobilelor practic nelocuite, dacă nu se dorește întreruperea alimentării, sau în cazul caselor de vacanță, fie având consumuri lunare sub 43 kWh, fie având consumuri lunare neuniforme, dar un consum mediu lunar pe o perioadă, de exemplu, de un an de zile, de maxim 43 kWh, astfel încât să se obțină un preț mediu anual mai mic decât în alte tarife.
 • În factură, valoarea componentei de energie se calculează ca sumă dintre:

  – produsul dintre prețul de energie corespunzător tarifului reglementat (CD), procentul de achiziție din piața reglementată corespunzător etapei de eliminare a tarifelor reglementate la clienții casnici și cantitatea totală de energie electrică consumată în perioada de facturare;

  – produsul dintre tariful CPC (componenta de piață concurențială), procentul de achiziție din piața concurențială, corespunzător etapei de eliminare a tarifelor reglementate la clienții casnici și cantitatea totală de energie electrică consumată în perioada de facturare.

Nivel tensiune Tarif CD – de tip monom
Preț energie (lei/kWh)
Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv) 0,4161
Medie tensiune (1-110 kV exclusiv) 0,3235
Notă: Tarifele nu conțin costul certificatelor verzi, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, acciza și taxa pe valoarea adăugată

 • Reprezintă cea mai comodă opțiune pentru client, pentru că îi permite orice variație de consum pe durata zilei și nu îl obligă la o limitare a consumului lunar; este un tarif nerestrictiv, neexistând riscuri datorate neîncadrării în condițiile impuse de celelalte tipuri de tarife.
 • Tariful are două componente: componenta de rezervare și componenta de energie.
 • Valoarea componentei de rezervare se calculează ca produs dintre prețul de rezervare corespunzător tarifului reglementat (CR), procentul de de achiziție din piața reglementată corespunzător etapei de eliminare a tarifelor reglementate la clienții casnici și numărul de zile din perioada de facturare.
 • Valoarea componentei de energie se calculează ca sumă dintre:

  – produsul dintre prețul de energie corespunzător tarifului reglementat (CR), procentul de achiziție din piața reglementată corespunzător etapei de eliminare a tarifelor reglementate la clienții casnici și cantitatea totală de energie electrică consumată în perioada de facturare;

  – produsul dintre tariful CPC (componenta de piață concurențială), procentul de achiziție din piața concurențială, corespunzător etapei de eliminare a tarifelor reglementate la clienții casnici și cantitatea totală de energie electrică consumată în perioada de facturare.

Nivel tensiune Tarif CR – de tip monom cu rezervare
Preț rezervare (lei/zi ) Preț energie (lei/kWh )
Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv) 0,1500 0,3119
Medie tensiune (1-110 kV exclusiv) 0,1500 0,2425
Notă: Tarifele nu conțin costul certificatelor verzi, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, acciza și taxa pe valoarea adăugată

 • Este un tarif cu abonament.
 • Valoarea abonamentului se calculează ca produs dintre valoarea zilnică a abonamentului, procentul de achiziție din piața reglementată corespunzător etapei de eliminare a tarifelor reglementate la clienții casnici și numărul de zile din perioada de facturare.
 • Valoarea abonamentului zilnic include valoarea componentei zilnice de rezervare și contravaloarea unei cantități zilnice de energie electrică egală cu produsul dintre cantitatea de energie electrică de 1 kWh și procentul de achiziție din piața reglementată corespunzător etapei de eliminare a tarifelor reglementate la clienții casnici.

Cantitatea de energie electrică cuprinsă în abonament și neconsumată în perioada de facturare nu se reportează.

Nivel tensiune Tarif CI – de tip monom cu consum inclus
Abonament (lei/zi ) Preț energie (lei/kWh )
Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv) 0,4310 0,3119
Medie tensiune (1-110 kV exclusiv) 0,3685 0,2425
Notă: Tarifele nu conțin costul certificatelor verzi, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, acciza și taxa pe valoarea adăugată

 • Tariful are două componente: componenta de rezervare și componenta de energie. Pentru partea de consum corespunzător tarifului reglementat, prețul se aplică diferențiat, pe două intervale (“zone”) orare și pe tensiuni.
 • Zonele orare ale tarifului sunt: “zona de zi”, care cuprinde orele de luni până vineri, din intervalul 7.00-22.00 și “zona de noapte”, care cuprinde orele de luni pana vineri, din intervalul 22.00-7.00 si orele din week-end, de vineri ora 22.00 până luni ora 7.00.
 • Prețul corespunzător tarifului reglementat din zona de noapte este mai mic decât cel din zona de zi. Din acest motiv, tariful devine economic numai de la un procent al consumului în orele de noapte și week-end, din total, mai mare de 56%, pentru orice nivel al consumului total, dar avantajul devine semnificativ pe măsură ce consumul lunar și ponderea consumului din orele de noapte și week-end în consumul total cresc.
 • Tariful este foarte potrivit pentru casele de vacanță, unde, în mod obișnuit, cea mai mare parte a consumului se realizează în week-end.
 • Acest tarif se poate aplica numai dacă măsurarea energiei electrice se face cu contorul electronic, fiind necesară comutarea între cele două zone orare, de noapte și de zi.
 • Trecerea de la un tarif nediferențiat pe zone orare (CS, CD, CR, CI, CTP) la tariful diferențiat CR2, sau invers, obligă, după caz, schimbarea contorului existent (dacă contorul existent nu este electronic), sau reprogramarea acestuia (dacă contorul existent este electronic).
Nivel tensiune Tarif CR2 – de tip monom cu rezervare, diferențiat pe două zone orare
Preț rezervare (lei/zi ) Preț energie în zona de zi (lei/kWh ) Preț energie în zona de noapte (lei/kWh )
Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv) 0,1500 0,4970 0,1616
Medie tensiune (1-110 kV exclusiv) 0,1500 0,3928 0,1271

 

Zone orare pentru tariful CR2
Zona de zi Zona de noapte
07.00 – 22.00 22.00 – 7.00 și de vineri de la ora 22.00 până luni la ora 7.00
Notă: Tarifele nu conțin costul certificatelor verzi, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, acciza și taxa pe valoarea adăugată

 • Este cel mai complex tarif pentru consumul casnic și presupune o foarte bună cunoaștere de către utilizator a curbei sale zilnice de consum.
 • Tariful are două componente: componenta de rezervare și componenta de energie. Pentru partea de consum corespunzător tarifului reglementat, prețul se aplică diferențiat, pe trei intervale (“zone”) orare și pe sezoane calendaristice.
 • Sezoanele calendaristice sunt: sezonul de vară, de la 1 aprilie la 30 septembrie și sezonul de iarnă, de la 1 octombrie la 31 martie.
 • Zonele orare ale tarifului în sezonul de vară sunt următoarele: “zona de vârf”, care cuprinde orele de luni până vineri, din intervalul 8.00-9.00, “zona de gol”, care cuprinde orele de luni până vineri, din intervalele 0.00-8.00 și 21.00-0.00 și orele din intervalul de vineri ora 21.00 până luni ora 8.00 și “zona normală”, care cuprinde orele de luni până vineri, din intervalul 9.00-21.00.
 • Zonele orare ale tarifului în sezonul de iarnă sunt următoarele: “zona de vârf”, care cuprinde orele de luni până vineri, din intervalele 8.00-10.00 și 19.00-22.00, “zona de gol”, care cuprinde orele de luni până vineri, din intervalele 0.00-8.00 și 22.00-0.00 și orele din intervalul de vineri ora 22.00 până luni ora 8.00 și “zona normală”, care cuprinde orele de luni până vineri, din intervalul 10.00-19.00.
 • Prețul energiei în tarif reglementat are valoarea cea mai mică în timpul orelor “de gol”, o valoare medie în timpul orelor “normale” și valoarea cea mai mare în timpul orelor “de vârf”. Astfel, maximum de economie în acest tarif se obține dacă tot consumul este efectuat în zona de gol.

Trecerea de la un tarif nediferențiat pe zone orare (CS, CD, CR, CI, CTP) la tariful diferențiat CR3, sau de la tariful diferențiat pe două zone orare (CR2) la tariful diferențiat pe trei zone orare (CR3), sau invers, obligă, după caz, la schimbarea contorului (dacă contorul existent nu este electronic), sau la reprogramarea acestuia (dacă contorul existent este electronic).

Nivel tensiune Tarif CR3 – de tip monom cu rezervare, diferențiat pe trei zone orare
Preț rezervare (lei/zi) Preț energie în zona de vârf (lei/kWh) Preț energie în zona normală (lei/kWh) Preț energie în zona de gol (lei/kWh)
Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv) 0,1500 0,7049 0,3928 0,1847
Medie tensiune (1-110 kV exclusiv) 0,1500 0,5546 0,3119 0,1387

 

Zone orare pentru tariful CR3
Sezon Zona de vârf Zona de gol Zona normală
VARĂ
(1 aprilie – 30 septembrie)
08:00 – 09:00 00:00 – 08:00
21:00 – 00:00
și de vineri de la ora 21:00 până luni la ora 08:00
09:00 – 21:00
IARNĂ
(1 octombrie – 1 martie)
08:00 – 10:00
19:00 – 22:00
00:00 – 08:00
21:00 – 00:00
și de vineri de la ora 21:00 până luni la ora 08:00
10:00 – 19:00
Notă: Tarifele nu conțin costul certificatelor verzi, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, acciza și taxa pe valoarea adăugată

 • Presupune încadrarea în una din cele trei tranșe ale tarifului, în funcție de puterea maximă contractată (absorbită) de consumator: până la 3 kW, inclusiv, între 3 și 6 kW, peste 6 kW.
 • Alegerea acestui tarif se recomandă a se face numai în cazul unei bune cunoașteri, de către consumator, a puterii instalate a fiecăruia din receptoarele electrice din instalația sa de utilizare și al controlului asupra simultaneității funcționării acestora, pentru a putea astfel determina corect puterea maxim absorbită.
 • Tariful se utilizează numai pentru locurile de consum cu delimitarea de instalațiile distribuitorului la joasă tensiune și are două componente: componenta de rezervare, care are valoari diferite pe cele trei tranșe de putere, și componenta de energie, care are aceeași valoare pentru orice tranșă de putere.
 • Tariful pentru prima tranșă este constant mai avantajos decât tariful monom cu rezervare (CR), dar pune problema încadrării în puterea maximă absorbită, de 3 kW.
 • Tariful pentru tranșa a doua este mai avantajos decât tariful monom cu rezervare (CR) începând de la consumuri lunare mai mari de 90 kWh, dar pune problema încadrării puterii maxim absorbite în valoarea maximă de 6 kW.
 • Alegerea tranșei peste 6 kW se justifică, la prețurile actuale, la consumuri lunare foarte mari, efectul pozitiv simțindu-se abia de la un consum de 175 kWh, dar fiind neatractiv față de cel rezultat din alegerea tranșei 3-6 kW, până la nivelul la care în această tranșă există riscul depășirii puterii maxime. Tranșa peste 6 kW elimină inconvenientul limitării puterii.
 • Pentru tariful cu putere contractată peste 6 kW nu sunt necesare echipamente suplimentare.

Pentru aplicarea tarifului în cazul primelor două tranșe instalația electrică trebuie prevăzută cu limitator de sarcină care întrerupe alimentarea cu energie electrică în situația depășirii limitei maxime a tranșei, respectiv a puterii de 3 sau 6kW. Realimentarea se face numai după descărcarea surplusului de sarcină, prin acționarea de către consumator a întrerupătorului.

Nivel tensiune Tarif CTP – de tip monom
Tranșă de putere maximă contractată (kW) Preț rezervare (lei/zi) Preț energie (lei/kWh)
Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv) până la 3 kW inclusiv 0,1500 0,2543
3-6 kW 0,3235 0,2543
peste 6 kW 0,4853 0,2543
Notă: Tarifele nu conțin costul certificatelor verzi, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, acciza și taxa pe valoarea adăugată