TARIFE PE PIATA CONCURENTIALA VALABILE IN PERIOADA 01.07.2019 – 31.12.2020
OFERTĂ DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE PENTRU SERVICIUL UNIVERSAL ȘI CLIENȚI INACTIVI

Servicii oferite / preț

 • furnizare energie electrică conform standardului de performanță pentru activitatea de furnizare și standardului de performanță pentru serviciul de distribuție;
 • perioada de livrare: 12 luni de la data încheierii contractului, cu posibilitatea prelungirii;
 • preț de bază al energiei electrice fix (fără ore de vârf / gol sau zi / noapte);
 • furnizare în oricare județ din țară.
Prețul de contract include: prețul de bază, tarifele de transport și distribuție aferente operatorului de distribuție la care este conectat locul de consum. La data prezentei oferte, prețul de contract valabil pentru fiecare județ este prezentat aici.

Nu sunt incluse: TVA, accize, certificatele verzi și contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență. TVA și acciza sunt aplicate conform prevederilor Codului Fiscal.

Tariful de transport, tariful de distribuție și contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență sunt stabilite prin lege și se pot modifica în perioada de valabilitate a ofertei prin ordine A.N.R.E.

Certificatele Verzi se facturează conform Legii nr. 220/2008 cu pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările și completările ulterioare.

Facturare

 • factura de consum a energiei electrice se emite lunar, cu un termen de plată flexibil, până la 45 de zile calendaristice;
 • factura este transmisă în format tipărit, prin intermediul serviciilor poștale, sau în format electronic, fiind disponibilă clienților care optează să-și creeze cont în MyElectrica pe site-ul nostru la adresa https://myelectrica.ro/;
 • factura se poate achita prin intermediul mai multor modalități de plată (online prin MyElectrica, la casieriile furnizorului, unităților bancare, la comercianți, la terminalele unor prestatori cu servicii de încasare, prin instrumente bancare de plată, prin internet banking etc.).

Documente necesare pentru încheierea contractului

 • certificatul de înregistrare la Camera de Comerț și Industrie – Oficiul Național al Registrului Comerțului, codul fiscal, contul bancar de virament, denumirea băncii prin care clientul derulează plățile;
 • actul de proprietate care atestă dreptul legal de folosință a spațiului;
 • certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare;
 • convenţia de exploatare, în situaţiile în care OR consideră că este necesară;
 • în cazul în care clientul are calitatea de chiriaş / concesionar, acesta trebuie să prezinte şi acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a energiei.

Data limită de încheiere a contractului de furnizare este de maximum 30 zile de la primirea acceptului dumneavoastră pentru ofertă și a documentelor necesare încheierii contractului.

Încheie un contract online

Pentru informații detaliate, specialiștii Electrica Furnizare S.A. vă așteaptă la sediile de relații cu clienții unde veți dispune de consiliere personalizată pe teme de furnizare a energiei electrice sau aveți la dispoziție pagina site-ului nostru de contact.