Call Center Electrica Furinizare SA

Electrica Furnizare oferă clienților și potențialilor clienți informații generale și personalizate în legătură cu serviciul de furnizare a energiei electrice prin intermediul serviciului Call Center. Zilnic, între orele 08:00-20:00, de luni până vineri, operatorii Call Center oferă publicului Electrica Furnizare informații referitoare la:

  • contractarea serviciului de furnizare a energiei electrice (documente necesare pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, starea contractului deja încheiat etc);
  • facturile emise și consumurile facturate (data emiterii și data scadenței facturii, valoare, indexuri facturate, perioada de comunicare index autocitit, metoda de estimare aplicată locului de consum, cantități estimate, cantități rezultate la regularizare);
  • tarifele reglementate și cele avizate de ANRE;
  • soldul neachitat (componența soldului, preavize / ordine de deconectare emise la locul de consum, condiții de reconectare a locului de consum);
  • mărimile asociate consumului și cadrul legal care reglementează facturarea acestora;
  • modalități de plată a facturilor și plățile efectuate.

 

Fără a mai fi necesară interacțiunea cu operatorul Call Center, prin meniul automat, puteți:

  • comunica indexul autocitit pe baza codului ATM înscris în factură;
  • accesa informațiile personalizate referitoare la soldul neachitat și soldul cu condiție de deconectare;
  • obține informații generale privind: contractarea serviciului de furnizare a energiei electrice, facturarea consumului și modalitățile de plată, datele de contact ale operatorilor de distribuție, pentru anunțarea deranjamentelor.