Anunță deranjamente

Anunțați telefonic un deranjament în instalația electrică de alimentare

Anunță deranjamente

Vizualizare

Operatori distribuție

Semnalați în scris direct operatorului de distribuție un deranjament în instalația electrică

Operatori distribuție

Vizualizare

Întreruperi programate

Anunțuri privind întreruperile temporare programate în alimentarea cu energie electrică

Întreruperi programate

Vizualizare