Prin natura activității sale, Electrica Furnizare este ultima verigă a lanțului energetic și se află în contact direct cu oamenii. Această apropiere ne îngăduie atât posibilitatea asumării unui rol responsabil și activ în societate în general, comunitățile în care clienții, angajații, acționarii și partenerii noștri trăiesc și lucrează, cât și susținerea acestuia în ceea ce privește gestionarea etică a activităților și afacerilor. Astfel, ne-am propus ca printr-o dezvoltare durabilă reală să menținem un echilibru între performanța economică, protecția mediului și cea socială.

Suntem una dintre companiile naționale importante, cu tradiție de peste 120 de ani în domeniul energetic, care s-a angajat voluntar să integreze în practica de bussines activități sociale, culturale și de mediu dincolo de cerințele legislative.

Electrica Furnizare oferă suport pentru societăți/organizații nonprofit naționale și se implică în proiecte cu accent pe acțiuni de mediu, sociale și culturale, prin parteneriate barter:

  • contract de sponsorizare cu Crucea Roșie România – donații angajați în nume propriu pentru tragedia „Colectiv – București”
  • acord parteneriat cu Fundația Hospice Casa Speranței pentru insert flyere în plicul facturii de energie electrică pentru donare 2% din impozitul pe venit (SFEE Transilvania Sud Brașov)
  • difuzare internă pentru donare 2% din impozitul pe venit pentru Asociația Little People
  • contract de comodat cu Fundația Hospice Casa Speranței pentru amplasare casete pentru donații în oficiile comerciale Electrica Furnizare (SFEE Transilvania Sud Brașov)
  • contract de comodat cu Asociația Little People pentru amplasare casete pentru donații în oficiile comerciale Electrica Furnizare (SFEE Transilvania Nord Cluj)
  • accept pentru afișare banner TIFF Cluj Napoca 2016 pe cladirea AFEE Cluj
  • campanie pentru donații angajați în nume propriu pentru susținerea proiectului național de subscripţie pentru ”Cuminţenia Pământului: Brâncuși e al meu.”
  • participarea Electrica Furnizare SA la campania de responsabilitate socială a Electrica SA în parteneriat cu Let’s Do It, România – Ziua de Curăţenie Naţională – sâmbătă, 24 septembrie, în zona Bucureşti, Ploiești, Brașov și Cluj.