Notă de informare privind protecția datelor personale

Stimate client,

Electrica Furnizare S.A., furnizorul dumneavoastră de energie electrică, prelucrează prin mijloace automatizate și manuale datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul furnizării energiei electrice.

Datele dumneavoastră sunt necesare încheierii contractului de furnizare a energiei electrice, emiterii facturilor de servicii, colectării de informaţii privind creanțele, precum și rezolvării solicitărilor dumneavoastră în legătură cu activitatea Electrica Furnizare S.A. Refuzul de a ne pune la dispoziție datele dumneavoastră personale ne pune în imposibilitatea prestării serviciului de furnizare a energiei electrice.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Electrica Furnizare S.A și pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată (clientul Electrica Furnizare S.A.), personalul angajat, băncile la care clienții au deschise conturi și pe care le-au comunicat către Electrica Furnizare S.A.

Imaginile înregistrate de sistemele de supraveghere video cu scopul de a asigura paza și protecția persoanelor, bunurilor și spațiilor proprii Electrica Furnizare S.A. reprezintă de asemenea date cu caracter personal.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Electrica Furnizare S.A. are obligația de a prelucra, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor personale este: furnizarea energiei electrice.

Potrivit Legii nr. 677/2001, beneficiați de următoarele drepturi:

  • dreptul la informare;
  • dreptul de acces la date;
  • dreptul de intervenție asupra datelor;
  • dreptul de opoziție* ;
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
  • dreptul de a face plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau de a vă adresa justiției în cazul în care oricare dintre drepturile dumneavoastră, garantate de prezenta lege, au fost încălcate.

Pentru exercitarea drepturilor mai sus menționate, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediile Electrica Furnizare S.A., urmând să primiți răspuns, la adresa indicată de dumneavoastră în cerere, în termenele prevăzute de lege.

Pentru mai multe informații vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:

  • Strada Olari nr. 32, sector 2, București
  • Tel: (021).252.58.88
  • Fax: (021).252.57.57

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
*orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale în
scopuri de marketing direct.