Un sistem integrat de management reprezintă o abordare managerială logică și sistematică, ceea ce permite luarea de decizii strategice și operaționale optime. Acestea iau în considerare toate aspectele esențiale care conduc la funcționarea eficientă a unei organizații din punct de vedere a calității, mediului și sănătății și a securității ocupaționale.

Scopul implementării și certificării unui asemenea sistem îl reprezintă optimizarea eforturilor organizației pentru creșterea satisfacției clienților și respectarea cerințelor standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 și SR EN ISO 14001:2005, prin coordonarea activităților referitoare la managementul calității, al mediului și al celui privind sănătatea și securitatea ocupațională.

Preocuparea pentru certificarea conformității cu standardele mai sus amintite, vizând creșterea eficacității proceselor în realizarea obiectivelor, s-a concretizat pentru Electrica Furnizare S.A. prin recertificarea sistemului de management integrat cu organismul de certificare SRAC partener IQNet – The International Certification Network.