Regulament privind furnizarea de gaze naturale la clienții finali
Vizualizare document PDF
Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în M.O. nr. 485/16.07.2012, cu modificările şi completările ulterioare.
Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale
Vizualizare document PDF
Ordin privind Metodologia pentru schimbare furnizor la consumatorii noncasnici de gaze naturale.
Vizualizare document PDF
Ordin privind Metodologia pentru schimbare furnizor la consumatorii casnici de gaze naturale.
Vizualizare document PDF
Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale
Vizualizare document PDF
Ordin ANRE privind modalitatile de informare a clientilor finali de catre furnizorii de gaze naturale

Vizualizare document PDF
Ordin ANRE privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de solutionare a plangerilor clientilor finali

Vizualizare document PDF
Ordin ANRE privind modificarea și completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

Vizualizare document PDF