Actualizare la 16-08-2017
# Operator sistem distribuție licențiat Nr. Ord. ANRE în vigoare – distribuție Tarife distribuție Tranzit / proximitate Descarcă
B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6
1. AMARAD 56/2017 37,64 36,18 34,86 32,96 0,00 0,00
PDF
2. BERG SISTEM GAZ 87/2017 26,39 23,61 21,07 19,03 0,00 0,00
PDF
3. CONI SRL 18/2018 25,54 23,26 0,00 0,00 0,00 0,00
PDF
4. CORDUN GAZ 65/2017 21,96 21,21 20,29 19,51 0,00 0,00
PDF
5. COVI CONSTRUCT 2000 40/2017 17,6 17,06 16,31 15,86 0,00 0,00
PDF
6. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA 60/2017 40,20 38,49 35,65 34,66 29,57 0,00 2,54
PDF
7. DESIGN PROIECT 003/2018 20,39 19,69 18,75 0,00 0,00 0,00
8. DISTRIGAZ SUD RETELE 21/2017 28,24 28,23 26,88 25,81 24,06 13,83
PDF
9. DISTRIGAZ VEST SA 61/2017 33,03 32,00 31,00 29,69 27,00 0,00 5,21
PDF
10. E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA 21/2016 33,21 32,06 31,54 31,11 30,46 27,52
PDF
11. EURO SEVEN INDUSTRY SRL 004/2018 16,48 15,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2,54
PDF
12. GAZ EST SA 57/2017 39,23 38,54 37,88 36,65 34,46 0,00
PDF
13. GAZ NORD EST SA 71/2017 21,58 19,63 18,66 15,74 0,00 0,00
PDF
14. GAZ SUD SA ZIMNICEA 007/2018 8,34 8,23 8,13 8,03 7,93 0,00
PDF
15. GAZ SUD SA 006/2018 37,51 37,03 36,57 36,12 35,69 0,00
PDF
16. GAZ VEST SA 66/2017 33,65 32,69 30,84 30,16 29,65 0,00
PDF
17. GAZMIR IASI SRL (fost APOPI & BLUMEN IASI) 005/2018 36,77 36,23 35,70 35,19 34,70 0,00
PDF
18. HARGAZ HARGHITA GAZ SA 67/2017 36,18 34,68 34,18 33,37 0,00 0,00
PDF
19. INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA 68/2017 35,92 35,37 34,88 0,00 0,00 0,00
PDF
20. M.M. DATA 69/2017 26,47 26,17 25,09 24,36 0,00 0,00
PDF
21. MACIN GAZ SRL (fost CONSTRUCT P&G) 88/2017 32,48 30,81 30,03 0,00 0,00 0,00
PDF
22. MEGACONSTRUCT SA 008/2018 33,08 31,08 28,79 27,96 27,08 0,00
PDF
23. MEHEDINTI GAZ SA 009/2018 48,36 47,53 45,97 42,56 41,37 0,00
PDF
24. MIHOC OIL SRL 17/2018 28,87 23,18 21,03 0,00 0,00 0,00
PDF
25. NORD GAZ SRL 010/2018 10,12 9,58 9,14 8,74 8,45 0,00
PDF
26. OLIGOPOL SRL  BRASOV 70/2017 31,64 30,34 29,75 29,71 0,00 0,00
PDF
27. OTTO GAZ SR 011/2018 10,80 10,53 9,50 8,51 7,66 0,00
PDF
28. PREMIER ENERGY SRL (fost PETROM DISTRIBUTIE GAZE) 012/2018 34,61 34,00 33,42 32,33 31,32 0,00
PDF
29. PRISMA SERV COMPANY SRL  IASI 13/2018 29,53 29,24 28,65 27,80 0,00 0,00
PDF
30. PROGAZ P&D (fost PROGAZ DISTRIBUTION) 58/2017 36,81 32,87 31,44 30,54 0,00 0,00
PDF
31. ROMGAZ 89/2017 52,7 47,91 47,01 46,21 0,00 0,00
PDF
32. SALGAZ 59/2017 36,08 33,37 32,15 31,25 0,00 0,00
PDF
33. TEHNOLOGICA RADION SRL  90/2017 37,39 36,83 36,30 35,78 0,00 0,00
PDF
34. NOVA POWER & GAS 41/2017 45,47 44,69 43,14 42,43 0,00 0,00
PDF
35. TIMGAZ SA Buzias 14/2018 45,11 43,71 42,48 39,99 0,00 0,00
PDF
36. TULCEA GAZ 91/2017 18,98 18,32 17,89 17,23 16,96 0,00
PDF
37. VEGA 93 15/2018 39,30 38,52 0,00 0,00 0,00 0,00
PDF
38. WIROM GAS 16/2018 25,21 24,29 23,46 22,69 21,33 20,73
PDF
Conform reglementare Text prevedere reglementare
Termen de facturare nedeterminat direct în contract cadru
Termen de plată 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii
Garanții părțile pot să își prezinte instrumente de garantare reciproce, în condiții de echivalență Decizia ANRE 183/2005, art. 7
Scadență factură distribuție 15 zile lucrătoare de la data emiterii facturii de către distribuitor Decizia ANRE nr 183/2005, art. 6, alin. (3)
Perioada de grație 15 zile calendaristice de la data scadenței Decizia ANRE 183/2005, art. 8, alin. 2, lit. a
Majorări de întârziere egale cu nivelul dobânzii de întârziere datorată Decizia ANRE 183/2005, art. 8, alin. 2, lit. a egale cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pt neplata la termen a obligațiilor bugetare, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii
Preaviz limitare limitare (dacă este posibil tehnic) sau întrerupere începând cu a 26-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu preaviz de 5 zile calendaristice Decizia ANRE 183/2005, art. 8, alin. 2, lit. b
Preaviz întrerupere întreruperea serviciilor de distribuție, cu preaviz de 3 zile calendaristice, daca s-a procedat la limitare, începând cu ziua următoare expirării termenului de grație Decizia ANRE 183/2005, art. 8, alin. 2, lit. c
Reziliere posibilitatea rezilierii printr-o notificare trimisă de distribuitor, începând cu a 31-a zi calendaristică de la expirarea termenului de grație Decizia ANRE 183/2005, art. 8, alin. 2, lit. d
Daune interese pentru obligațiile contractuale neîndeplinite, altele decât cele referitoare la plată, partea în culpă va plăti celeilalte părți daune-interese conform reglementărilor în vigoare Decizia ANRE 183/2005, art. 8, alin. 3
Reluarea prestării serviciului de distribuție în maxim 24 ore de la plata obligațiilor scadente, cu excepția rezilierii Decizia ANRE 183/2005, art. 9
Denunțare contract cu 75 zile calendaristice înainte de data efectivă Decizia ANRE 183/2005, art. 10, alin. d

Tarife de rezervare de capacitate pe punct/grup de puncte de intrare/ieşire pentru servicii ferme/întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport (lei/MWh/oră)

Actualizare la 16-08-2017
Punct/Grup de puncte de intrare/ieşire în/din Sistemul național de transport Tipuri de servicii de transport al gazelor naturale Ordin ANRE Pagină web
Termen lung Termen scurt
Anual Trimestrial Lunar Zilnic
Vară Iarnă Vară Iarnă Vară Iarnă
Punct/Grup de puncte de intrare în SNT grupul punctelor de intrare din perimetrele de producţie, din terminalele GNL şi din instalaţiile de producer a biogazului sau a altor gaze care îndeplinesc condiţiile de calitate pentru a putea fi livrate/transportate în/prin Sistemul naţional de transport 1,68 1,51 2,85 1,74 3,29 3,48 6,58 Ordin ANRE 98/2018
Vizualizare
Punct/Grup de puncte de ieşire din SNT grupul punctelor de ieşire către sistemele de distribuţii, reţelele de conducte din amonte şi clienţii finali racordaţi direct la sistemul de transport 1,63 1,47 2,78 1,70 3,20 3,39 6,41

 

Tarife volumetrice pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul național de transport

Tarif volumetric pentru cantitatea de gaze naturale transportată către sistemele de distribuţie 1,97 Lei/MWh Ordin ANRE 98/2018
Tarif volumetric pentru cantitatea de gaze naturale transportată numai prin Sistemul naţional de transport 2,72 Lei/MWh
Tarif volumetric pentru cantitatea de gaze naturale transportată (exclusiv impozit pe monopol)
Conform reglementare Text prevedere reglementare
Termen de facturare -factura proformă OTS are dreptul sa emita o factura proforma pt valoarea estimata a serviciilor pentru luna respectiva pana cel tarziu in ziua 15 a lunii gaziere  Codul retelei actualizat la data de 01.12.2015, art 105 (2)
Termen de facturare -servicii realizate și dezechilibre OTS emite factura în termen de 10 zile lucrătoare de la sfârșitul lunii  Codul rețelei actualizat la data de 01.12.2015, art 105 (1)
Termen de plată factura transport gaze naturale 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii de către Transportator Contract Cadru, art 5, alin (5)
Garanții părțile pot să își prezinte instrumente de garantare reciproce, în condiții de echivalență Codul retelei art. 27+ Contract Cadru, art 10 prezentare rating bancar sau SGB care să acopere 5% din valoarea capacității rezervate, cu cel puțin 6 zile înainte de încheierea contractului
Perioada de grație 15 zile calendaristice de la data scadenței Contract Cadru, art 13, alin (1), lit a)
Majorări de întârziere egale cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor la bugetul de stat Contract Cadru, art 13, alin (1), lit a) egale cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pt neplata la termen a obligațiilor bugetare, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii
 Preaviz limitare limitare începând cu a 26-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu preaviz de 5 zile calendaristice Contract Cadru, art 13, alin (1), lit b)
Preaviz întrerupere întreruperea serviciilor de distribuție, cu preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua următoare expirării termenului de grație Contract Cadru, art 13, alin (1), lit c)
Reziliere
Daune interese 0.5% din contravaloarea gazelor nelivrate sau livrate în afara parametrilor de calitate Contract cadru, art 14,15,17
Reluarea prestării serviciului de distribuție în maxim 24 ore de la plata obligațiilor scadente Contract Cadru, art 7, alin (b)
Denunțare contract
Termene de notificare maxim 5 zile calendaristice de la data producerii modificării de circumstanțe