Cotele anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi de către furnizori sunt stabilite și publicate de ANRE. Furnizorii de energie electrică sunt obligați să achiziționeze un număr de certificate verzi echivalent cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi pentru anul respectiv și cantitatea de energie electrică furnizată consumatorilor finali.

Valoarea certificatelor verzi reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi estimată de ANRE (CV/MWh), cantitatea de energie electrică facturată (MWh) și prețul certificatelor verzi, calculat ca preț mediu ponderat al tranzacțiilor din piața centralizată a certificatelor verzi (administrată de Societatea Comercială „Operatorul Pieței de Energie Electrică – Opcom” – S.A.) în luna anterioară lunii de facturare sau ultima medie ponderată lunară disponibilă.

Până cel târziu la data de 1 septembrie a fiecărui an, ELECTRICA FURNIZARE SA va regulariza, în tranșe egale, valoarea certificatelor verzi aferente anului anterior, în funcție de cota anuală stabilită de către ANRE, energia electrică furnizată și prețul mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de către furnizor pentru anul anterior.

Valoarea regularizată a certificatelor verzi este evidențiată pe o factură de tip Regularizare certificate verzi, care este însoțită de o anexă, care conține valoarea certificatelor verzi facturate pe perioadele de timp însumate din perioadele/ subperioadele de facturare în care s-au utilizat prețuri distincte de facturare și valoarea actualizată a certificatelor verzi pentru cantitatea de energie electrică facturată în anul anterior, calculată cu prețul final, actualizat, al certificatelor verzi.