Potrivit Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr.6/2017, furnizorii de ultimă instanță plătesc, din propria inițiativă, clienților beneficiari de serviciu universal, casnici și noncasnici mici, compensații. Plata compensației se face în termen de 30 de zile de la data la care clientul este îndreptățit să primească compensații.

În cazul clienților noncasnici mari, beneficiari de serviciu universal, plata compensației se face la cererea scrisă a acestora, transmisă furnizorului în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care se consideră îndreptățiți să o primească.

Indicator de performanță Nivel garantat Compensație în caz de nerealizare nivel garantat

Termenul de emitere ofertă furnizare

15 zile lucrătoare

100 lei, la care se adaugă 50 lei pentru fiecare zi de întârziere începând cu prima zi de întârziere

Termenul de răspuns la plângerea privind factura de energie electrică 5 zile lucratoare (*)

100 lei, la care se adaugă 50 lei pentru fiecare zi de întârziere începând cu prima zi de întârziere

Termenul de comunicare către operatorul de rețea a solicitării de reluare a furnizării pentru un loc de consum deconectat pentru neplată 4 ore

100 lei, la care se adaugă 50 lei pentru fiecare zi de întârziere începând cu prima zi de întârziere

Termenul de răspuns la plângerile privind deconectarea locurilor de consum pentru neplata facturii de energie electrică

5 zile lucrătoare de la primirea plângerii către furnizor

100 lei, la care se adaugă 50 lei pentru fiecare zi de întârziere începând cu prima zi de întârziere

Termenul de soluționare a solicitării de modificare a tarifului reglementat / a plângerilor privind schimbarea tarifului reglementat 10 zile lucratoare

100 lei, la care se adaugă 50 lei pentru fiecare zi de întârziere începând cu prima zi de întârziere

Termenul de răspuns la solicitările / plângerile clienților finali, altele decât cele tratate în Standard 15 zile lucrătoare, sau 30 de zile, cu informarea prealabilă a clientului final în termenul de 15 zile lucrătoare

100 lei, la care se adaugă 50 lei pentru fiecare zi de întârziere începând cu prima zi de întârziere

Termenele prevăzute în Procedura privind acordarea despăgubirilor clienților casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de rețea

100 lei, la care se adaugă 50 lei pentru fiecare zi de întârziere începând cu prima zi de întârziere

Termenul de transmitere către operatorul de rețea a unei solicitări/plângeri referitoare la activitatea și obligațiile operatorului de rețea, respectiv către clientul final a răspunsului primit de la operatorul de rețea ziua lucrătoare imediat următoare, dacă solicitarea/plângerea este transmisă de clientul final prin poștă electronică sau Call Center

100 lei, la care se adaugă 50 lei pentru fiecare zi de întârziere începând cu prima zi de întârziere

3 zile lucrătoare, dacă solicitarea/plângerea este transmisă de clientul final în scris pe hârtie/fax
3 zile lucrătoare, pentru comunicarea către clientul final a răspunsului primit de la operatorul de rețea
(*) Termenul se poate prelungi cu intervalul de timp dintre ziua în care furnizorul comunică operatorului de rețea verificarea valorilor măsurate și ziua în care furnizorul primește răspunsul de la operatorul de rețea, dar nu mai mult de termenul în care operatorul de rețea este obligat să răspundă, cu înștiințarea clientului în termenul inițial de 5 zile.

Compensații acordate conform Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice aprobat prin Ordinul ANRE nr. 11/2016

Companie Județe Vizualizare
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord SA Galaţi, Brăila, Buzău, Dâmboviţa, Galaţi, Prahova, Vrancea
Vizualizare
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud SA Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu
Vizualizare
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord SA Bihor, Bistrița Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj
Vizualizare
Distribuție Energie Oltenia SA Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman, Vâlcea
Vizualizare
E-Distribuție Municipiul București, Ilfov,Giurgiu, Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin; Constanța, Călărași, Tulcea, Ialomița
Vizualizare