Pentru transmiterea cu succes a indexului autocitit, este necesar ca:

  • data la care doriți să comunicați indexul să fie în perioada de comunicare a indexului autocitit afișată pe factură;
  • să introduceți indexul corespunzător fiecărui loc de consum în parte, în cazul în care aveți mai multe locuri de consum asociate codului de client aflate în perioada de comunicare a indexului autocitit;
  • să respectați instrucțiunile din mesajele vocale.

Transmiterea indexului autocitit prin Call Center utilizând linia gratuită dedicată Autocitirii – număr 0800800048 – se face în câțiva pași:

Pasul 1: Introducere cod ATM. Pentru identificarea locului de consum, trebuie ca după mesajul vocal să tastați codul ATM urmat de tasta diez (semnul #). Codul ATM îl regăsiți pe prima pagină a facturii.

Pasul 2: Validare cod ATM. După introducerea codului ATM vi se va solicita, printr-un mesaj vocal, să confirmați corectitudinea acestuia. Este necesar să ascultați cu atenție dacă codul ATM redat este corect și, în caz afirmativ, să tastați 1. În cazul în care acesta este incorect, trebuie să tastați 2 și, conform instrucțiunilor, să reintroduceți codul ATM corect.

Pasul 3: Introducere index autocitit. După mesajul vocal prin care vi se solicită introducerea indexului autocitit, trebuie să tastați indexul înregistrat de contorul dumneavoastră. Dacă la locul de consum este montat contor cu dublu tarif, indexurile se introduc pe rând, conform intrucțiunilor din mesajele vocale. Indexul contorului se introduce fără zecimale. Zecimalele se comunică numai în situația în care prin instrucțiunea din mesajul vocal vi se solicită să introduceți toate cifrele afișate de contor, fără semne de punctuație între unități și zecimale.

Pasul 4: Validare index autocitit. După introducerea indexului vi se solicită printr-un mesaj vocal să confirmați corectitudinea acestuia. Este necesar să ascultați cu atenție dacă indexul redat este corect și, în caz afirmativ, să tastați 1. În cazul în care indexul a fost a introdus/preluat greșit, trebuie să tastați 2 și să-l reintroduceți, conform instrucțiunilor, pe cel corect.

Important! În luna în care este programată citirea de regularizare, indexul comunicat de operatorul de distribuție este prioritar și, în consecință, acesta va fi facturat, chiar dacă ați comunicat indexul autocitit.