Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate precum și a condițiilor de aplicare a tarifelor reglementate și a tarifelor componenta de piață concurențială.

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea Procedurii privind regimul garanțiilor financiare constituite de către clienții finali în favoarea furnizorului de ultimă instanță.

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia, modificat cu Ordinul ANRE nr. 159/2014.
Vizualizare document PDF
Ordin pentru aprobarea Regulamentului de etichetare a energiei electrice – Revizia 1.
Vizualizare document PDF
Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților finali.
Vizualizare document PDF
Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui ANRE nr. 123/2017 privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia.
Vizualizare document PDF
Ordin de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Delgaz Grid S.A.
Vizualizare document PDF
Ordin de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Distribuție Energie Oltenia S.A.
Vizualizare document PDF
Ordin de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A
Vizualizare document PDF
Ordin  de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.
Vizualizare document PDF
Ordin de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.
Vizualizare document PDF
Ordin de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Banat S.A.
Vizualizare document PDF
Ordin de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Muntenia S.A.
Vizualizare document PDF
Ordin de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Dobrogea S.A.
Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Transilvania Sud – SA.

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Transilvania Nord – S.A.

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Muntenia Nord – S.A.

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E.ON Distribuție România – S.A.

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea CEZ Distribuție – S.A.

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Enel Distribuție Banat – S.A.

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Enel Distribuție Banat – S.A.

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuție Muntenia S.A.

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea CEZ Distribuție – S.A.

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea ”E.ON Distribuție România” – S.A.

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea “ Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Transilvania Nord ”- S.A.

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea ”Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Muntenia Nord” – S.A.

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea ”Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Transilvania Sud” – S.A.

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Enel Distribuție Muntenia S.A.

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Enel Distribuție Dobrogea S.A.

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Enel Distribuție Banat S.A.

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice.

Vizualizare document PDF
Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia – abrogat prin Ordin 24/2016.

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din rețea (TL), a tarifului mediu de extragere de energie electrică din rețea și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A.

Vizualizare document PDF
Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate – abrogat prin Ordin ANRE 176/2015

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud” – S.A. – abrogat prin Ordin ANRE 171/2015

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” – S.A. – abrogat prin Ordin ANRE 173/2015

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord” – S.A. – abrogat prin Ordin ANRE 172/2015

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială „Enel Distribuţie Banat” – S.A. – abrogat prin Ordin ANRE 168/2015

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială „E.ON Moldova Distribuţie” – S.A. – abrogat prin Ordin ANRE 174/2015

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială CEZ Distribuţie – S.A. – abrogat prin Ordin ANRE 175/2015

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială Enel Distribuție Muntenia S.A. – abrogat prin Ordin ANRE 170/2015

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială Enel Distribuție Dobrogea S.A. – abrogat prin Ordin ANRE 169/2015

Vizualizare document PDF
Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui ANRE nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia- abrogat prin Ordin ANRE  nr. 95/ 2015

Vizualizare document PDF
Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților casnici și asimilați clienților casnici, care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate – abrogat prin Ordinul ANRE nr. 157/2014

Vizualizare document PDF
privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem și a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. și de abrogare a anexei nr. 1 la Ordinul ANRE nr.96/2013 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport și a tarifelor pentru energia electrică reactivă, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice– abrogat prin Ordinul ANRE 93/2015

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia – abrogat prin Ordin ANRE  nr. 159/ 2014

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuție concesionar SC FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA – abrogat prin Ordinul ANRE nr. 156/2014

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuție concesionar SC FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord SA – abrogat prin Ordinul ANRE nr. 155/2014

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuție concesionar SC E.ON Moldova Distribuție SA – abrogat prin Ordinul ANRE nr.150/2014

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuție concesionar SC Enel Distribuție Dobrogea SA – abrogat prin Ordinul ANRE nr.152/2014

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuție concesionar SC Enel Distribuție Banat SA – abrogat prin Ordinul ANRE nr.151/2014

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuție concesionar SC Enel Distribuție Muntenia SA – abrogat prin Ordinul ANRE nr.153/2014

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuție concesionar SC CEZ Distribuție SA – abrogat prin Ordinul ANRE nr.149/2014

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia – abrogat prin Ordinul ANRE nr. 154/2014

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport și a tarifelor pentru energia electrică reactivă practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice – anexa nr.1 abrogată de Ordinul ANRE nr. 51/2014

Vizualizare document PDF
Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a prețurilor și tarifelor la clienții finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate – abrogat prin Ordinul ANRE nr. 92/2015

Vizualizare document PDF
Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanță consumatorilor finali care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate, alții decât cei casnici și cei asimilați consumatorilor casnici, precum și a prețurilor pentru energia reactivă – valabil pana la 31.12.2013

Vizualizare document PDF
Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică livrată de furnizorii de ultimă instanță consumatorilor casnici și asimilați consumatorilor casnici, care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate – abrogat prin Ordinul ANRE nr. 57/2014

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanță consumatorilor finali care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate, alții decât cei casnici și cei asimilați consumatorilor casnici, precum și a prețurilor pentru energia reactivă – abrogat prin Ordinul ANRE nr. 41/2013

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanță consumatorilor casnici și asimilați consumatorilor casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate – abrogat prin Ordinul ANRE nr. 40/2013

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului practicat de operatorul pieței de energie electrică și a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice – abrogat prin Ordinul ANRE nr. 96/2013

Vizualizare document PDF
Ordin pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de operatorii principali de distribuție a energiei electrice – abrogat prin Ordinul ANRE nr. 98/2013

Vizualizare document PDF
Vizualizare document PDF
Ordin pentru aprobarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia – abrogat prin Ordinul ANRE nr. 119/2013

Vizualizare document PDF
Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a prețurilor și tarifelor la clienții finali care nu uzează de dreptul de eligibilitateabrogat prin Ordinul ANRE nr. 82/2013

Vizualizare document PDF
Ordin privind modificarea art.1 din Ordinul presedintelui ANRE nr.12/2011 pentru aprobarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia – abrogat prin Ordinul ANRE nr. 119/2013

Vizualizare document PDF
Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciţi şi furnizorii de ultimă opţiune consumatorilor captivi, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, precum şi a preţurilor pentru energia reactivă – abrogat de Ordinul ANRE 54/2012

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate la energia electrica livrata de furnizorii impliciti si furnizorii de ultima optiune consumatorilor casnici si asimilati consumatorilor casnici. – abrogat prin Ordinul ANRE nr. 53/2012

Vizualizare document PDF
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distributie – abrogat prin Ordinul ANRE nr. 51/2012

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea Contractului -cadru dintre administratorul schemei de sprijin si platitorul de contributie pentru colectarea contributiei pentru cogenerare de inalta eficienta si a Contractului cadru dintre producatorul de energie electrica in cogenerare de inalta eficienta si administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului si restituirea supracompensarii /bonusului necuvenit – abrogat prin Ordinul ANRE nr. 28/2014

Vizualizare document PDF
Ordin  privind modificarea tabelului 1 din anexa la Ordinul ANRE nr. 45 /2010 pentru aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport , a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul pietei centralizate participantilor la pietele administrate de acesta si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport , practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice – abrogat prin Ordinul ANRE nr. 52/2012

Vizualizare document PDF
Ordin pentru modificarea si completarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrica, aprobata prin Ordinul ANRE nr. 88 /2009 – abrogat prin Ordinul nr. 105/ 2014

Vizualizare document PDF
Ordin pentru aprobarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia – abrogat prin Ordinul ANRE nr. 119/2013

Vizualizare document PDF
Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si de plata a bonusului pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta – abrogat prin Ordinul ANRE nr. 116/2013;

Vizualizare document PDF
Ordin pentru aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul pietei centralizate participantilor la pietele administrate de acesta si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice – abrogat prin Ordinul ANRE nr. 52/2012;

Vizualizare document PDF
Ordin pentru aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de furnizare a energiei electrice – abrogat prin Ordinul nr. 118/2015;

Vizualizare document PDF
Ordin pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrica – abrogat prin Ordinul nr. 105/ 2014;

Vizualizare document PDF
Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electrica si gaze naturale – abrogat prin Ordinul ANRE nr. 96/2015;

Vizualizare document PDF
Ordin pentru aprobarea “Procedurii privind prognoza consumului de energie electrică a consumatorilor cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA” – abrogat prin Ordinul ANRE nr. 9/2014;

Vizualizare document PDF
Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public – abrogata prin Ordinul ANRE 59/2013;

Vizualizare document PDF
Ordin pentru aprobarea Procedurii de solutionare a neintelegerilor legate de incheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul energiei electrice, a contractelor de furnizare a energiei electrice si a contractelor de racordare la retea – abrogat prin Ordinul ANRE nr. 35/2013;

Vizualizare document PDF
Standard de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice – abrogat cu Ordin ANRE 11/2016

Vizualizare document PDF
Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultima optiune a energiei electrice – abrogat cu Ordinul ANRE 17/ 2015;

Vizualizare document PDF
Ordin pentru aprobarea “Procedurii privind corecţia energiei electrice în cazul în care punctul de măsurare diferă de punctul de decontare”  – abrogat cu Ordinul ANRE 75/ 2015;

Vizualizare document PDF
Ordin pentru aprobarea “Procedurii privind corecţia energiei electrice în cazul în care punctul de măsurare diferă de punctul de decontare”- abrogat cu Ordinul ANRE 33/ 2014;

Vizualizare document PDF
Ordin pentru aprobarea “Procedurii pentru calculul energiei electrice care se facturează în situaţia defectării grupului de măsurare” – abrogat prin Ordin ANRE 121/2015;

Vizualizare document PDF
Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea garantiilor la consumatorii captivi de energie electrica rau platnici – abrogat prin Ordin ANRE 84/2015;

Vizualizare document PDF
Ordin pentru aprobarea Contractului-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice  – abrogat prin Ordinul ANRE 90/2015;

Vizualizare document PDF
Hotarare pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori – se abrogă prin Ordin ANRE nr. 64/ 2014;

Vizualizare document PDF
Ordin privind modificarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice  – se abrogă prin Ordin ANRE 88/2015 ;

Vizualizare document PDF
Codul de măsurare a energiei electrice – abrogat cu Ordinul ANRE 103/ 2015;

Vizualizare document PDF
Contract-cadru de furnizare a energiei electrice la consumatorii casnici – se abrogă prin Ordin ANRE 88/2015;

Vizualizare document PDF
Contract-cadru de furnizare a energiei electrice la marii consumatori finali, industriali si similari, la tarife reglementate – se abrogă prin Ordin ANRE 88/2015 ;

Vizualizare document PDF
Contract-cadru de furnizare a energiei electrice la micii consumatori finali, industriali si similari, la tarife reglementate  – se abrogă prin Ordin ANRE 88/2015;

Vizualizare document PDF