Pentru nemulțumirile dumneavoastră privind contractarea serviciului de furnizare a energiei electrice, ofertarea de prețuri și tarife, facturarea contravalorii energiei furnizate, continuitatea în alimentarea cu energie electrică, asigurarea calității energiei electrice furnizate, funcționarea grupurilor de măsurare, schimbarea furnizorului, informarea conform cerințelor legislației în vigoare, modul de rezolvare a plângerilor, alte probleme de furnizare a energiei electrice, puteți depune sau transmite o sesizare / plângere:

 

În cazul în care sunteți nemulțumit de modul de soluționare a plângerii sau de răspunsul furnizorului, aveți dreptul de a apela la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (București, sector 2, str. Constantin Nacu nr.3, telefon: 0213278174, 0213278100, fax: 0213124365, email: ), la alte proceduri extrajudiciare de soluționare a plângerilor, sau de a vă adresa instanței judecătorești competente.

Termene de depundere și de soluționare a plângerilor
Categorie plângere Termen de depunere plângere Termen de soluționare plângere
Facturarea energiei electrice 30 zile de la data emiterii facturii
5 zile
Continuitatea în alimentare
15 zile
Nivelul tensiunii
20 zile
Alte plângeri referitoare la serviciul de distribuție a energiei electrice
30 zile
Alte plângeri referitoare la serviciul de furnizare a energiei electrice
15 zile lucrătoare