Soluționarea neînțelegerilor contractuale

În situația în care pe parcursul derulării contractului de furnizare a energiei electrice apar neînțelegeri, părțile, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) nr. 61/ 2013, clientul și furnizorul, au obligația parcurgerii procedurii concilierii, prealabil declanșării procedurii la nivelul ANRE.

Vizualizează

Informațiile cu privire la soluționarea neînțelegerilor la nivel ANRE

Informațiile cu privire la soluționarea neînțelegerilor la nivel ANRE

Vizualizează PDF