soluționarea neînțelegerilor precontractuale

Neînțelegerile care se supun prevederilor Ordinului Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) nr. 35/2013  sunt următoarele:

  • neînțelegerile apărute la încheierea contractelor încheiate având la bază contractele reglementate de ANRE;
  • neînțelegerile apărute la încheierea actelor adiționale aferente contractelor încheiate având la bază contractele reglementate de ANRE,

care pot avea ca obiect:

  • clauze negociabile aferente contractelor care se încheie în baza contractelor-cadru elaborate de ANRE;
  • clauze noi, conforme legislației în vigoare, pe care una din părți/ părțile dorește/ doresc să le includă în contractele deja încheiate în baza contractelor-cadru elaborate de ANRE.

Soluționarea neînțelegerilor presupune parcurgerea următoarelor etape:

  • soluționarea la nivelul titularului de licență, responsabil cu emiterea ofertei de contract;
  • soluționarea la nivelul ANRE.

Vizualizează

Informațiile cu privire la soluționarea neînțelegerilor la nivel ANRE

Informațiile cu privire la soluționarea neînțelegerilor la nivel ANRE

Vizualizează PDF