Conform HG 977/2003 (modificată și completată de HG 1292/2007 și HG 1012/2009) și HG 978/2003 toate persoanele fizice cu domiciliul în România, cu excepția celor care declară pe propria răspundere că nu dețin receptoare radio și/sau TV, au obligația să plătească o taxă lunară pentru serviciul public de radiodifuziune și/sau o taxă lunară pentru serviciul public de televiziune.

Cuantumurile lunare ale taxelor pentru serviciile publice de radiodifuziune și televiziune, pe categorii de plătitori, sunt prevăzute în anexele hotărârilor de guvern HG 977/2003 și HG 978/2003.

Taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune și taxa lunară pentru serviciul public de televiziune se va încasa de la plătitorii acesteia de către ELECTRICA FURNIZARE S.A. – prin sucursalele proprii, în baza unui contract de mandat, odată cu plata energiei electrice consumate.

Sunt scutite de plata taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune/televiziune:

 • Familiile și persoanele singure, cetățeni români, care au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistență socială, în baza Legii 416/2001, cu modificările ulterioare;
 • Pensionarii Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune;
 • Pensionarii proveniți din sistemul pensiilor pentru agricultori, ale căror drepturi au fost stabilite în baza legislației anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale. Dovada încadrării în această categorie este decizia de pensionare sau talonul de pensie de culoare galbenă;
 • Abonații rețelelor de radioamplificare (numai pentru taxa radio);
 • Persoanele cu deficiențe auditive grave (surdo-muți); scutirea se acordă numai pentru taxa radio, pe baza prezentării certificatului medical de surdo-mutism;
 • Garaje, pompe apă irigații, circuite electrice distincte (contorizate separat) care alimentează părți sau anexe ale aceleiași gospodării.

Alte categorii prevăzute de legi speciale scutite de plata taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune/televiziune:

 • Legea 341/2004 cu modificările și completările ulterioare, a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din Noiembrie 1987;
 • Legea 44/1994 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (veteranii de război și invalizii de război – scutiți 100%, văduvele de veterani de război care nu s-au recăsătorit– scutite 50%);
 • Decretul Lege 118/1990 republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizionieri;
 • Legea 309/2002 cu modificările și completările ulterioare, privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961;
 • OUG nr. 82/2006 cu modificările și completările ulterioare, pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiunile militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat.