Persoanele juridice cu sediul în România, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, potrivit prevederilor art. 103 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să plătească pentru sediul social o taxă lunară pentru serviciul public de radiodifuziune și/sau o taxă lunară pentru serviciul public de televiziune, cu excepția celor care și-au suspendat activitatea, potrivit prevederilor legale.

Persoanele juridice cu sediul în România, inclusiv filialele acestora, precum și sucursalele și celelalte subunități ale lor fără personalitate juridică și sucursalele sau reprezentanțele din România ale persoanelor juridice străine, au obligația să plătească o taxă lunară pentru serviciul public de radiodifuziune și/sau o taxă lunară pentru serviciul public de televiziune.

Cuantumurile lunare ale taxelor pentru serviciile publice de radiodifuziune și televiziune, pe categorii de plătitori, sunt prevăzute în anexele hotărârilor de guvern HG 977/2003 și HG 978/2003.

Taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune și taxa lunară pentru serviciul public de televiziune se va încasa de la plătitorii acesteia de către ELECTRICA FURNIZARE S.A. – prin sucursalele proprii, în baza unui contract de mandat, odată cu plata energiei electrice consumate.

Persoanele juridice care își asigură pe cont propriu energia electrică și nu au contract de furnizare a energiei electrice, vor plăti taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune și taxa lunară pentru serviciul public de televiziune direct Societății Române de Radiodifuziune și respectiv, Societății Române de Televiziune.

Sunt scutite de plata taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune/televiziune:

 • Unități sanitare de stat aflate în subordinea Ministerului Sănătății;
 • Parohii, mănăstiri, protoierii, episcopii, arhiepiscopii, mitropolii, Patriarhia, cimitire și orice alte așezăminte cu caracter religios recunoscute din România;
 • Unități de învățământ de stat aparținând Ministerului Educației și Cercetării (învățământ preșcolar, școlar, gimnazial, liceal, superior);
 • Creșe, cămine de copii de stat;
 • Aziluri de bătrâni;
 • Unități din cadrul instituțiilor care au compețente în domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale;
 • Asociații și fundații nonprofit, asociații de locatari, asociații de proprietari;
 • Misiunile diplomatice și membrii acestora;
 • Persoane juridice cu activitate suspendată care se încadrează în categoria microîntreprinderilor pe perioada de suspendare;
 • Persoane juridice fără activitate;
 • Persoane juridice care declara pe propria raspundere ca nu beneficiază de serviciul public de radiodifuziune (numai pentru taxa radio).